เรียนต่อ อเมริกา Study in USA เรียนที่ California Los Angeles เรียนที่ New York เรียนที่ ฺBoston บอสตัน เรียนที่ Atlanta

CityUniversity of Seatle เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา

City University of Seattle 

หรือที่เรียกว่า  CityU, เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบบไม่แสวงหาผลกำไรตั้งอยู่ที่ เมือง ซีแอดเทิล รัฐ วอชิงตัน  มีนักศึกษาจากทั่วโลกสมัครเข้ามาเรียนที่นี้จำนวน 7,639 คน ในปี  2008-2009

 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตการสอนในคณะการจัดการ, คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และสถาบันการจัดการ. CityU of Seattle มีวิทยาเขตเปิดสอนอยู่ทั่วโลกรวมทั้งเป็นสอนแบบทางไกลหรือออนไลน์

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1973 ชื่อ City College โดยDr. Michael A. Pastore เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้ว หลายปีต่อมาได้มีการขยายสถานที่สอนไปทั่วโลกและได้รับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรและปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา ขณะที่ปี 2014 CityUniversity of Seattle มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากนักเรียนทั่วโลกกว่า 50,000 คน

การได้รับการรับรอง

CityUniversity of Seattle ได้รับการรับรองสถาบันระดับภูมิภาคจากคณะกรรมาธิการthe Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU).

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2013 คณะการจัดการได้รับการรับรองจากthe Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)  และก่อนหน้านี้เราพึ่งได้รับการรับรองจาก the International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE).นอกเหนือจากการได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคสาขาปริญญาทางด้านProject Management degree programs ได้รับการรับรองโดยthe Project Management Institute (PMI.org) มหาวิทยาลัยเราเป็นหนึงของทั่วโลกทีได้รับการรับรองนี้

งานทางด้านวิชาการ และหลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และหลากหลายของวิชา ได้แก่ :

1.  บริหารธุรกิจ Business administration

2. ศึกษาศาสตร์ Education

3.  การบัญชีAccounting  

4. คอมพิวเตอร์Computer systems  

5. กฎหมายCriminal Justice  

6. การบริหารจัดการโครงการProject management  

7. การให้คำปรึกษาCounseling

8. จิตวิทยา Psychology   

9. นิเทศศาสตร์Communications

10. เทคโนโลยีฐานข้อมูลDatabase technology 


11. เครือข่าย / โทรคมนาคมNetworking/Telecommunications   


12. ความเป็นผู้นำLeadership 

13 ธุรกิจที่ยั่งยืนSustainable business

เรียงตามสาขาวิชาดั้งนี้

Undergraduate Degrees

·  A.S. Business

·  A.S. General Studies

·  B.A. Applied Psychology

·  B.A. Education

·  B.A. Human Services

·  B.A. Management

·  B.S. Applied Computing

·  B.S. Business Administration

·  B.S. Computer Science

·  B.S. Criminal Justice

·  B.S. General Studies

·  B.S. Healthcare Administration

·  B.S. Information Systems

·  B.S. Information Technology

·  B.S. Project Management

Undergraduate Certificates

·  English Language Program (ELP)

·  Project Management

Graduate Degrees

·  M.A. Counseling

·  M.A. Leadership

·  M.Ed. Adult Education

·  M.Ed. Curriculum and Instruction

·  M.Ed. Educational Leadership: Administrator Certification

·  M.Ed. Guidance and Counseling

·  M.Ed. Leadership

·  M.Ed. Leadership in Education (BC, Canada)

·  M.Ed. Reading and Literacy

·  M.Ed. School Counselling (BC, Canada)

·  M.Ed. Special Education

·  M.S. Computer Science

·  M.S. Healthcare Administration

·  M.S. Information Security

·  M.S. Integrated Supply Chain Management

·  M.S. Project Management

·  Master in Teaching

·  Master of Counselling (AB, Canada)

·  Master of Counselling (BC, Canada)

·  MBA

Doctorate Degrees

·  DBA

·  Ed.D. Leadership

Graduate Certificates

·  Accounting

·  Administrator Certification

·  Applied School Counseling (Canada)

·  Change Leadership

·  Contemporary School Leadership

·  Executive Leadership: Superintendent Certification

·  Finance

·  Marketing

·  Project Management

·  TESOL

·  TESOL: Advanced

·  Transformational School Leadership

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

English Language Program

English Language Program (ELP) มีหกระดับ ขึ้นอยู่กับผลภาษาของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อ

TOEFL Score:

Minimum TOEFL Score Accepted 

Level 6

510

Level 5

480

Level 4

450

Level 3

420

Level 2

350

Undergraduate Programs (Bachelor)

·  Bachelor of Science in Business Administration

·  Bachelor of Arts in Management

Graduate Programs (Master)

·  Master of Arts in Counseling-US

·  Master of Business Administration

·  Master of Science in Computer Science

·  Master of Science in Project Management

Graduate Certificate Programs

·  Finance

·  Marketing

·  Project Management

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

English Language Program (ELP)

Per 5 week session

$1,534 (*1)

Per 5 week session with insurance

$1,718 (*1)

Per 10 week session

$3,068 (*1)

Per 10 week session with insurance

$3,434 (*1)

*1: Tuition includes course materials

Bachelor's/Undergraduate Level

100/200 Undergraduate level per credit

$428

Business 300/400 Level

Per credit

$521

Per 5 credit course

$2,605

Full-time 15 credits with insurance

$8,181

Master's/Graduate Level

Per credit

$813

Per 3 credit class

$2,439

Full-time 6 credits with insurance

$5,244

Full-time 9 credits with insurance

$7,683

Language-Assisted MBA สำหรับผู้ที่มีผลภาษาไม่ถึงกำหนดแต่สามารถเรียนภาษาควบคู่ไปด้วยระหว่างเรียน

Full-time 6 credits with two ELP classes (first quarter) and insurance

$6,364

Full-time 6 credits with one ELP class and insurance

$6,114

Full-time 9 credits with one ELP class and insurance

$8,553

Per class ELP 81-89

$870 (*1)

Per class ELP 80

$250 (*2)

Other

Health Insurance for ELP students per 5 week session

$184

Health Insurance for academic students per quarter

$366

English language testing fee

$60

Late registration fee

$100

MBA 11

$900

The Cornish Commons ค่าที่พักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

Academic Year

Quarter

Single

$11,250

$3,750

Double w/Kitchen

$10,638

$3,546

Double

$8,748

$2,916

Triple

$7,938

$2,646


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2560
สถาบันสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
Johnson&Wales University เรียนต่อ Johnson&Wales University
National University (NU)เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
Devry University เรียต่ออเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
Full Sail University เรียนต่อ อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา
California Lutheran university CLU เรียนต่อ MBA อเมริกา เรียนต่อโท อเมริกา เรียน ป.ตรี อเมริกา
วีซ่าอเมริกา