เรียนต่อสเปน ภาษาสเปน Study in Spain

เรียนต่อสเปน ภาษาสเปน Study in Spain

เรียนต่อสเปน เรียนต่อ สเปน เรียนภาษา สเปน เรียนโท-ตรี สเปน ค่าใช่จ่ายไม่สูง  เรียนภาษาสเปน ที่ บาร์เซโลน่า มาดริด 

เรียนต่อสเปน ราชอาณาจักสเปน เรียนต่อปริญญาตรีที่สเปน เรียนต่อปริญญาโทที่สเปน ค่าใช่จ่ายไม่แพง หางานทำได้ระหว่างเรียน 20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์  

เรียนภาษาสเปน ที่ บาร์เซโลน่า มาดริด เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตและการทำงาน เรียนต่อยุโรป เชงเก่นวีซ่า 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

ค่าเรียนไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง ทำงานหารายได้พิเศษได้ ป.ตรี - ป.โท ค่าเรียนเริ่มต้นปีละ 182,000 บาท

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

เรียนต่อสเปน ป.ตรี - ป.โท ค่าเรียนไม่แพง เลือกเรียนภาคอินเตอร์ หรือภาษาสเปนได้ ค่าเรียนเริ่มต้นปีละ 182,000 บาท สำหรับปริญญาตรี 


Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ตั้งอยู่ทางใต้ของสเปนในเมือง Murcia ที่มีสภาพอากาศที่อบอุ่น ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ในปัจจุบัน UCAM มีจำนวนนักศึกษาถึง 15,000 คน และคณะอาจารย์ 1,000 คน โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรภาษาสเปนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำไมต้องเรียนต่อที่สเปน? ทำไมต้องเลือกเรียนที่ UCAM ?

1. ค่าเรียนไม่แพง ป.ตรี ปีละ €4,800 หรือ 182,400 บาท
2. ค่าครองชีพในเมือง Murcia ไม่สูง เฉลี่ยเดือนละ €500 หรือ 19,000 บาท สำหรับที่พัก อาหาร และ การเดินทาง ฯ
3. เมือง Murcia เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 7 ของสเปน การเดินทางภายในเมืองสะดวกสบายด้วย Tram และ Bus
4. สภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ย 15 C
5. เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน
6. ภาษาสเปนเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นอับดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ 
7. สามารถทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 


การสมัครเรียน : ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาสเปนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้วยหลักสูตรภาษาสเปน 
เอกสารที่ใช้สมัครเรียน:  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
เปิดภาคเรียน: ตุลาคม 2560 (สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาสเปนก่อนเปิดภาคเรียน ควรสมัครเรียนก่อนเปิดเรียนอย่างน้อย 20 - 24 สัปดาห์)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียน : 

Email: info@uroeducations.com

Website:www.uroeducations.com