เรียนต่อเยอรมัน ภาษาเยอรมัน Study in Germany

เรียนต่อเยอรมัน ภาษาเยอรมัน Study in Germany

เรียนที่ FH Aachen หรือ เอฟเอช อาเคน เป็น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรํฐในการเรียนต่อ เยอรมัน มหาวิทยาลัย FH Aachen ตั้งอยู่ในรัฐ นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย North Rhine-Westphalia

  • หลักสูตรยอดนิยม: นักเรียนส่วนมาเลือกที่จะเข้า เรียนปริญญาตรี เรียนวิศวะ และ บริหารที่ เยอรมัน Germany เพราะ การ เรียนต่อที่เยอรมัน ราคา จะประหยัด ค่าใช่จ่ายจะต่ำกว่าประเทศอื่นๆ 
  • FH Aachen จะมีมหาวิทยาลัยในเครือ แต่การจะเข้าไปเรียนต่อที่เยอรมันได้นั้นจะต้อง สอบข้อเขียนและสอบInterview กับเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยที่มาจัดสอบที่เมืองไทย  


สอบฟรี! ขอใบสมัครได้ที่: Uro Educations 

โทร: 093 492 9451 

อีเมล: info@uroeducations.com


เรียนต่อเยอรมัน เรียนวิศวะที่เยอรมัน เรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี เรียนภาษาที่เยอรมนี 

การศึกษาในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของนักเรียนหลายรุ่นต่อหลายรุ่น ถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งโดยส่วนตัวและในการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนจากทั่วโลก โดยเฉพาะเยาวชนจากประเทศด้อยพัฒนากว่าเยอรมนีจากทั่วโลก ได้เลือกแนวทางนี้ และในทุกวันนี้เยาวชนดังกล่าวได้เป็นชนชั้นผู้นำในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวิชาการในประเทศของตน ประเทศเยอรมนีพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะเป็นตลาดด้านการศึกษาในระดับโลก เยอรมนีได้ปรับปรุงข้อเสนอในด้านการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความทันสมัยและทำให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ เพื่อที่จะทำให้ตลาดด้านการศึกษาของเยอรมนีเป็นที่ดึงดูดมากขึ้น การศึกษาในหลายสาขาวิชาได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากที่จะดึงดูดผู้ที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีและผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า ให้มาศึกษาต่อที่เยอรมนี การจบการศึกษาตามแบบดั้งเดิมของเยอรมนี แม้ว่าเนื้อหาการศึกษาจะได้มาตรฐานแต่เยอรมนียังคงต้องแข่งขันกับประเทศอื่น เยอรมนีจึงเริ่มนำระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตามแบบนานาชาติมาใช้อย่างเร่งด่วน ความพยายามเหล่านี้ถือว่าประสบผลสำเร็จ โดยจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศเยอรมนีเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประเทศไทยมีเยาวชนจำนวนมากขึ้น ๆ ตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี เพื่อพัฒนาตนเอง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นในแต่ละปีประมาณ 25 เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะสาขาที่ดึงดูดคนไทยให้ไปเรียนคือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสาขาแพทยศาสตร์

หลักสูตรเรียนปริญญาตรี เยอรมัน ที่รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน  (Nordrhein-Westfalen) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ

 FH Aachen University of Applied Sciences  (German: Fachhochschule Aachen or  FH AACHEN)

 University of Duisburg-Essen

 Rhine-Waal University of Applied Sciences (German: Hochschule Rhein-Waal)

 Southern Westphalia University of Applied Sciences (German: Fachhochschule Südwestfalen)

การสมัครเรียน

– เอกสารที่ใช้ในการสมัคร: ใบสมัครเข้าร่วมสอบ สามารถขอรับได้จาก ยูโร เอดูเคชั่น  www.uroeducations.com หรือ email: info@uroeducations.com และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ
– คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สนใจสมัครสอบจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทย์ หรือ ศิลป์ภาษา
– สถานที่สอบ: สถาบันเก่อเธ่ ซอยสาธร 1 ทุกต้นปีและปลายปี เวลา 9:00 น. สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบและสอบถามวันที่จัดสอบในประเทศไทยได้จาก Uro Educations 

การเรียนการสอนในปีการศึกษาแรก (Freshman Year Program)

– สำหรับนักเรียนที่เรียนคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และมีการปฏิบัติในห้องทดลอง
– สำหรับนักเรียนที่เรียนคณะบริหารธุรกิจ จะเรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ ในปีแรกจะมีการสอบระหว่างเรียน และสอบจบการศึกษา (Final Examination) นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และยื่นผลสอบ IELTS 5.5 และผล สอบภาษาเยอรมันระดับB2 เพื่อที่จะเข้าเรียน ต่อในปี2 กับมหาวิทยาลัย ทีนักเรียนเลือกเอาไว้ตอนสอบ Entrance Examination

ฟรี! สอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐของที่ประเทศเยอรมนีในคณะ วิศวะกรรมศาสตร์ และ บริหาธุรกิจ ช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันว่าคมของทุกปี/Free! Freshman Year Program FH Aachen‘s Entrance Examination at Goethe Bangkok Each Year เรียนฟรี! หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลับข้าล่างและหลักสูตรดังต่อไปนี้

Programs ที่เปิดสอน

Engineering: Bachelor in German for International Students

German: Previous knowledge of German is not required.

FH Aachen

1.  Applied Chemistry

2.  Biomedical Engineering

3.  Civil Engineering (requires 8 weeks of internship in home country)

4.  Electrical Engineering

5.  Mechanical Engineering

6.  Physical Engineering

Engineering: Bachelor in English & German (start in English, end in German)

German: Previous knowledge of German is not required..

University Duisburg-Essen

1.  Civil Engineering

2.  Computer Engineering (software engineering)

3.  Computer Engineering (communications)

4.  Electrical and Electronic Engineering

5.  Mechanical Engineering

6.  Metallurgy and Metal Forming

Engineering & Natural Sciences: Bachelor in English

German: Previous knowledge of German is not required.

Hochschule Rhein-Waal

1.  Bioengineering

2.  Biomaterials Science (not available to Chinese and Vietnamese applicants)

3.  Electronics

4.  Environment and Energy

5.  Industrial Engineering: Faculty of Technology

and Bionics

6.  Industrial Engineering: Faculty of Communication

and Environment, Focus: Communication and Information Engineering

7.  Mechanical Engineering

8.  Mechatronic Systems Engineering

9.  Sustainable Agriculture (not available to Chinese and Vietnamese applicants)

Business: Bachelor in English

German:  Previous knowledge of German is not required.

Hochschule Rhein-Waal

1.  Agribusiness

2.  Gender and Diversity (not available to Chinese and Vietnamese applicants)

3.  International Taxation and Law

4.  Mobility and Logistics (not available to Chinese and Vietnamese applicants)

FH Südwestfalen

1.  Business Administration with Informatics

คำถามเรื่องเรียนต่อ FH Aachen เยอรมนี 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนต่อเยอรมัน
จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เที่ยบเท่า

สอบวิชาอะไรบ้างเพื่อที่จะเรียนต่อในเยอรมัน 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

มีการสอบสัมภาษณ์หรือป่าว 
จะมีสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ชาวเยอมัน โดยใช้ภาษาอังกฤษ

รู้ผลสอบเมื่อไหร่
4 สัปดาห์ หลังจากการสอบ ทางเรา จะแจ้งนักเรียนให้ทราบ

ถ้าสอบไม่ผ่าน สามารถสอบเข้าเรียนต่อที่ FH Aachen ครั้งต่อไปได้หรือไม่
ได้

เมื่อสอบผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไง
หลังจากสอบได้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะออกจดหมายรับรอง ที่ระบุ ค่าใช่จ่าย 17,500 ยูโร นักเรียนที่สอบได้และตัดสินใจไปเรียนจะต้องไปโอนเงินค่าเล่าเรียนที่ธนาคาร จาก นั้นส่งใบโอนเงินไปให้มหาวิทยาลัยและทางตัวแทน เมือทางมหาวิทยาลัยได้รับแล้ว จะออกใบเสร็จค่าเล่าเรียน พร้อมทั้ง จะออกใบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาที่ Freshman Institute, FH Aachen จากนั้นทาง เรา จะช่วยเตรียมเอกสารต่างๆ และแจ้งทางนักเรียน เพื่อให้นักเรียนไปขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่เยอรมัน
สิ่งแรกและสิ่งสำคัญในการเรียนไปเรียนต่อที่เยอรมัน คือภาษาเยอรมัน ถึงแม้ว่าการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ในชีวิตประจำวันก็ยังต้องใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารกับคนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย เรียนต่อเยอรมัน สำหรับ Freshman Program, FH Aachen จำนวน 17,500 ยูโร รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วหรือไม่?
สำหรับการเรียน Freshman Program นั้น จะรวมค่าเทอมและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่จะไม่รวมค่าเครื่องบินและวีซ่า

เมือไปเรียนนั้นแล้วสามารถย้ายมหาวิทยาลัยได้ไหม
ได้ แต่นักเรียนอาจจะทำเรื่องด้วยตนเองเมื่อถึงที่เยอรมนี

ถ้ายังไม่จบ ม.6 สามารถมาทดลองสอบได้ไหม
ได้ นักเรียนสามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากผลคะแนนสอบสามารถไว้ได้ 1 ปี เพื่อสมัครเรียนต่อในภาคการศึกษาถัดไป

สนใจสมัครสอบติดต่อ

Uro Educations.com 

Website: www.uroeducations.com 
Email info@uroeducations.com
Tel: +66 (0) 93 492 9451 


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

เรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศ เยอรมนี
เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศเยอรมัน
เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมัน