เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์ Netherlands

เรียนต่อเนเธอร์แลนด์ ภาษาดัตช์ Study in Holland

เรียนต่อเนเธอร์แลนด์ เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์  เรียนต่อฮอลแลนด์ เรียนต่อ ฮอลแลนด์ เรียนปริญญาโทยุโรป เรียนปริญญาตรียุโรป เรียนต่อ Amsterdam เชงเก่นวีซ่า visa Europe

The Netherlands

เรียนตรี เรียน โท เรียนด้านการโรงแรม เรียนบริหาร ที่เนเธอร์แลนด์เรียนที่  Wittenborg University of Applied Sciences/Study Bachelor and Master Degree at Wittenborg University of Applied

เรียนตรี เรียนตรีการโรงแรมที่เนเธอร์แลนด์ ปีแรกเรียนที่ เนเธอร์แลนด์ ปีสองเทอมหนึ่งเรียนที่ประเทศเยอรมนี  ปีสามเทอมหนึ่งเรียนที่ประเทศอังกฤษ/ The degrees awarded are a Bachelor of Arts in International Hospitality Management from the University of Brighton and a Bachelor of Business Administration (IBA) in Hospitality Management from Wittenborg University. These degrees give direct entry into the Master of Science programmes.

มีให้เลือก 3 Campuses

หลักสูตรปริญญาตรีและค่าเล่าเรียน / Programs and Tuition fee

หลักสูตรปริญญาโท/ Master Programs

English Proficiency Requirement /ระดับผลภาษาอังกฤษที่เข้าใช่ศึกษาต่อ

ปริญญาตรี/Bachelor Degree IELTs 6.0 หรือเทียบเท่า

ปริญญาโท/Master Degree IELTs 6.5 หรือเทียบเท่า