เรียนต่อ เกาหลี ใต้ Korea

เรียนต่อ เกาหลี

เรียนต่อเกาหลี  

มหาวิทยาลัยเซจง หรือ Sejong University

เรียนต่อเกาหลี ที่ กรุงโซล กับ มหาวิทยาลัยเซจง สำหรับทางคณะศิลปะและพลศึกษา กับ คณะการบริการและการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเซจง มีการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับชั้นนำในประเทศที่ มีชื่อเสียงทางด้านการจัดการโรงแรม, ภาพเคลื่อนไหว animation และ ยิมนาสติกลีลา rhythmic gymnastics ปริญญาตรีเปิดสอน 9 คณะ

คณะศิลปะศาสตร์ College of Liberal Arts

Korean Language and Literature

English Language and Literature

Japanese Language and Literature Major

Major of Chinese Trade & Commerce

History

Education

คณะสังคมศาสตร์ College of Social Sciences

Economics and Trade

Public Administration

Communication Art

คณะบริหารธุรกิจ College of Business Administration

Business Administration and Accounting

Accounting

Finance

Management

OM (Operations Management)

Management Information Systems

Marketing

คณะการบริการและการจัดการการท่องเที่ยว College of Hospitality and Tourism Management

Hospitality and Tourism Management

Food Service Management

Franchise Management of Hotel-Restaurant-Tourism

Hotel Restaurant Business

คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ College of Natural Sciences

Mathematics

Applied Statistics

Department of Physics and Astronomy

Chemistry

คณะวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต College of Life Sciences

Food Science and Technology

Biotechnology

Molecular Biology

Bio resources engineering