เรียนต่ออังกฤษ Study in UK

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสหราชอาณาจักร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสหราชอาณาจักร 

เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร :สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย อังกฤษ เวลล์ สกอตแลนด์ (ซึ่งรวมกันเป็นบริเตนใหญ่) และไอร์แลนด์เหนือ 


เมืองหลวง : เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษด้วย สำหรับประเทศเวลส์ เมืองหลวงคือคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์คือเอดินเบิร์กและเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เหนือคือเบลฟาสต์ 


ประชากร : สหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรประมาณ 63 ล้านคน (อังกฤษ 53 ล้านคน สกอตแลนด์ 5.3 ล้านคน เวลล์ 3 ล้านคน ไอร์แลนด์เหนือ 1.8 ล้านคน) 


อาณาเขต : สหราชอาณาจักรมีพื้นที่ประมาณ 95,000 ตารางไมล์ (245,000 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ครอบคลุมจากเกาะเช็ทแลนด์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ ยาวลงมาจนถึงไอล์ ออฟ ซิลลี่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ข้ามทะเลไปสู่ไอร์แลนด์เหนือ 


เขตชนบท : สหราชอาณาจักรมีชายหาดทอดตัวยาวประมาณ 5,000 ไมล์ (8,000 กิโลเมตร) สภาพทางภูมิศาสตร์ มีตั้งแต่ทุ่งหญ้าสีเขียวและป่า ไปจนถึงที่ลุ่มขรุขระและภูเขา ภูเขาที่สูงที่สุด คือภูเขาเบน เนวี่ ในสกอตแลนด์ มีความสูงมากกว่า 1,340 เมตร 


เศรษฐกิจ : สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งที่ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งธุรกิจต่างๆ และเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งสำหรับการลงทุนภายในทวีปยุโรป สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในสิบของผู้ผลิตของโลกที่มีอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ไอซีที และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป · 


แหล่งมรดก : สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง ตั้งแต่อดีตย้อนไปก่อนคริสตกาล 6,500 ปี คุณจะพบอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ทั่วทั้งสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ สโตนเฮนจ์จนถึงพระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่สหราชอาณาจักรนี้ยังเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติกว่า 28 แห่งของ ยูเนสโก และมีเมืองมรดกโลก เช่น เอดินบะระ, บาธ, แคนเทอร์เบอรี่, เชสเตอร์, ดูร์แฮม, อ็อซ์ฟอร์ด, สตาร์ฟอร์ด, อะพอน, อะวอง และยอร์ค 


เงินตรา : หน่วยเงินตราคือ ปอนด์ สเตอร์ลิ่ง· 


ภาษา : ประชาชนทั่วทั้งสหราชอาณาจักรพูดภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีภาษาอื่นๆ ที่ใช้เป็นภาษาราชการ เช่น ภาษาเวลล์ สก็อต และ แกลิค 


รัฐบาล : สหราชอาณาจักรมีการปกครองแบบประชาธิบไตยแบบรัฐสภา กล่าวคือรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งการเลือกตั้งจะจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆ สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรปอีกด้วย · 


ศาสนา: ศาสนาหลักคือ ศาสนาคริสต์ แต่อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังมีสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านความเชื่อ เป็นสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับศาสนาอื่นๆ ด้วย นอกจากรัฐบาลกลางของสหราชอาณาจักรแล้ว ยังมีฝ่ายบริหารอีก 3 ส่วนซึ่งเป็นการบริหารที่ได้รับการมอบอำนาจจากส่วนกลางที่เรียกว่า 'devolved administrations' ได้แก่ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายนี้ รับผิดชอบในการออกนโยบายในประเทศ อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการคมนาคมขนส่ง สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที เว็บไซต์ gov.uk


ราชวงศ์: สมเด็จพระราชินีเป็นประมุขของสหราชอาณาจักร การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ สมเด็จพระราชินีไม่ได้ปกครองประเทศ แต่ราชวงศ์ได้ปฎิบัติตามหน้าที่ด้านพิธีการและยึดตามธรรมเนียมปฎิบัติซึ่งได้รับความเคารพยำเกรงจากรัฐบาล ข้อมูลเพิ่มเติม www.royal.gov.uk 


CREDIT : educationuk.org

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

อันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ปี 2560
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศสหราชอาณาจักร Popular universities in U.K
เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร Study English in UK (England)