ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อการประเทศ       

ยูโรเอดูเคชั่น 

ให้คำปรึกษาแนะนำการไปศึกษาต่อต่างประเทศ กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั้วไปที่สนใจ อาทิเช่น

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว  
  • การเรียนต่อในระดับ ประกาศนียบัตร อุดมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
  • รวมทั้งแนะนำการจัดทำวีซ่านักเรียนฟรี สำหรับผู้ที่สมัครกับทางเรา 

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศ  เชิญติดต่อเรา 
Uro Educations Team